Magnety pro průmysl

Magnetické separátory

Jestliže řešíte problém se separací či detekcí nežádoucích feromagnetických (kovových) příměsí, neváhejte kontaktovat obchodní oddělení firmy Sollau. ...

Magnetické metly

Magnetické metly slouží ke sběru kovových nečistot a nebezpečných špon z podlahy vaší dílny, skladištní haly, parkoviště nebo dokonce travnaté plochy....

Magnetické tyče

Magnetické sběrné (separační) nebo kontrolní tyče jsou opatřeny permanentními NdFeB magnety k zachytávání feromagnetických částí ze sypkých nebo tekut...

Magnetické čočky (úchyty)

Magnetické čočky/úchyty vznikají kombinací válcového magnetu uloženého v kovovém pouzdru. Toto ocelové pouzdro zajistí velký nárůst magnetické přídržn...

Magnetické čeřiče plechů

Magnetické čeřiče plechů se používají k oddělení jednotlivých magneticky vodivých kusů plechů ze svazku různé výšky. Vhodný rozměr čeřiče plechů dále ...

Magnetické rohože

Magnetická rohož byla vyvinuta na základě požadavku klientů z oblasti potravinářského průmyslu a má za cíl zamezit průniku kovových nečistot (z obrábě...

Odmagnetovače

Odmagnetovače odstraňují u odmagnetovávaného předmětu do určité hloubky zbytkový magnetismus. Ruční odmagnetovač nachází své uplatnění v provozech, kd...

Magnetické manipulátory

Magnetické manipulátory usnadňují manipulaci s feromagnetickými materiály a předměty různých velikostí. Magnetický manipulátor díky svému specifickému...

Magnetické ruční sběrače

Magnetický ruční sběrač s mechanickým uvolňovačem zachycených kovových předmětů. Přitažením kovového madla směrem nahoru dojde k uvolnění zachycených...

Silné magnety

Permanentní magnety na bázi NdFeB jsou super silné magnety, které obsahují hlavní prvek neodym jenž se řadí mezi prvky vzácných zemin. Vyrábějí se spé...